ספט 5

הודעה על סיום עבודה  הרני להודיעך חגיגית שקבלן יצור והקמת האנדרטה באתר "לדורות" בלוד – חברת ראובן ע.א בע"מ סיים את עבודתו לשביעות רצוננו המלאה ב"עמידה" בלוח זמנים (קצר צפוף ולחוץ) בטיב, באיכות, ובהדר.

4