ספט 5

ברצוני להביע את הערכתי הרבה על שיתוף הפעולה שהיה בניינו והביא לסיום את האירועים בהצלחה ובכבוד – יעקב גבאי ר' היחידה להנצחת החייל.

9