ספט 5

לכבוד הוא לנו על כי לקחתם על עצמכם את ביצוע הכנת המצבה לאבינו , בזמן קצר מאוד עם עבודה בשלט רחוק , הפרעות מצידנו אל תוך הלילה…. אנו גאים בעבודתכם, בשירות בנתינה ,עשיתם עבודת קודש מכל הלב…..המצבה פשוט לתפארת קשה למצוא היום במדינתנו אנשים כמוכם ….אנו מצדיעים מעריכים ומוקירים את פועלכם , ישר כוח. תודה רבה משפחות בנבנישתי וסרוסי.

15