ספט 5

businessman_318-72886

אנו בונים אנדרטאות בכל רחבי הארץ עבור משרד הביטחון.