ספט 17

תודה, נעמת לי מאוד העדינות החביבות (והסבלנות!) שלך מתאימים לעיסוק בתחום כה רגיש. זיוית אברמסון.

20