אוק 15

אנו ממליצים לא להתפתות ולסגור את קניית המצבה עם סוכנים

המתדפקים על דלתות או יוצרים קשר טלפוני כבר בלוויה

או בימות השבעה .

בבואכם לרכוש את המצבה לאחר ימי השבעה או בזמן שבחרתם

אתם ליצור קשר עם חברה הבונה מצבות מיוזמתכם  – חשוב לראות

או לדעת מבעוד מועד אינפורמציה חיובית והמלצות.

חשוב לראות או לדעת על קיומו של מפעל וחברה מוכרים

העובדים עם תקנים ומאושרים ע"י הרשויות ( רשיון עסק ותקן איזו )

ומבטיחים לכם איכות ליווי אישי וסיוע משלב יצירת הקשר הראשוני,

ביצוע העבודה במפעל,ליווי בכל הנוגע לכתיבת הטקסט

והתקנת המצבה בשטח לפני מועד גילוי המצבה .