Category: מצבות – שאלות ותשובות

אוק 15

אנו ממליצים לא להתפתות ולסגור את קניית המצבה עם סוכנים המתדפקים על דלתות או יוצרים קשר טלפוני כבר בלוויה או

Read more
אוק 15

למעלה נהוג לכתוב פ.נ אחר כך ניתן לכתוב שיוכים ( אבינו,סבינו,אחינו וכו'…) שם הנפטר+שם משפחה כינוי ( אם יש )

Read more
אוק 16

בשוק קיימים כמה סוגי אבנים איתם בדרך כלל בונים את מרבית המצבות.   אבן חברון – העלות הנמוכה מבין האבנים,אבן

Read more